Om Lars

Lars Tysklind är född och uppvuxen på Tjärnö och Saltö och djupt förankrad i Strömstad. Tandläkare till yrket.

Jag har bred och lång erfarenhet av politiskt arbete i både kommun och riksdag, vilket är en stor fördel när svåra politiska avvägningar måste göras. Jag har bland annat varit ledamot i Strömstads kommunfullmäktige sedan 1988. Jag har stort engagemang för miljö- och klimatfrågor.

Min styrka i politiken är mina grundmurade liberala värderingar och goda förmåga att lyssna och föra dialog. Jag är övertygad om att det är endast så förslag och idéer kan få bred förankring och acceptans.

Denna förmåga var inte minst viktigt under mina åtta år som miljönämndens ordförande i Strömstad.

Liberalerna Strömstad presenterade inför valet 2018 ett brett program där jag personligen prioriterar arbetet för en bra skola, skapa utvecklingsmöjligheter i hela kommunen, fullfölja arbete med ett attraktivt och sammanhållet centrum och frågor kopplade till havet.