Liberalerna Strömstad

Välkommen till vår hemsida

Liberal politik står för individens fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati.
I Strömstad arbetar vi bland annat för en skola i toppskiktet, ett attraktivt centrum, tillgång till läkare dygnet runt, ökat bostadsbyggande samt att Strömstad ska vara Sveriges renaste kommun.
Läs mer om vårt lokala valprogram
https://stromstad.liberalerna.se/politik/

Nyheter från Liberalerna riks:

12 juli 2018

Tysklind (L): Åtgärder behöver sättas in i följderna av torkan

Liberalerna vill att myndigheterna ska definiera torka som naturolycka. När Öland i fjol drabbades av torka kunde staten inte hjälpa till fullt ut eftersom myndigheterna inte definierade torka som en naturolycka. Naturkatastrofer och naturolyckor som sker i Sverige kommer bli alltmer vanliga på grund av växthuseffekten och vi måste följaktligen bli bättre på att hantera…

6 juli 2018

Vi tar bort bonus-malus

Ta bort bonusdelen i bonus-malus och satsa bara på piskan. Det var ett av flera besked om Liberalernas klimatpolitik som Lars Tysklind levererade vid Miljö & Utvecklings klimatintervju i Almedalen. Läs artikeln här

5 juli 2018

Vi är alliansens bästa miljö- och klimatparti

Liberalerna är alliansens bästa miljö- och klimatparti men även tredje bästa partiet på miljö- och klimatfrågor av alla enligt Naturskyddsföreningen. Det är ett rejält erkännande av vår gröna, smarta och liberala politik. Men än viktigare är att Liberalerna verkligen får förverkliga vår politik både i riksdagen och runt om i Dalarna. Läs Monica Lundins, riksdagskandidat,…

3 juli 2018

Tal av Jan Björklund i Almedalen 3 juli 2018

Kom ihåg att du kan se talet live på SVT Play. [Det talade ordet gäller] The greatest love of all. Det är den låt som min fru och jag tycker är vår egen. I en gammal Saab körde vi genom Europa sommaren 1986, 24 år gamla. Vi hade just träffats, det dröjde sex år till…

3 juli 2018

Vi vill ha mer EU

Liberalerna vill stärka EU-samarbetet och lägger därför om valrörelsen. Idag presenterar vi 28 punkter på hur vi vill se att det framtida EU-samarbetet utvecklas och stärks. För oss Liberaler är det europeiska samarbetet en självklarhet. EU lade grunden för en europeisk gränsöverskridande fred och den ordningen kan vi inte ta för given. Unionen är direkt nödvändig…

Facebook

Liberalerna Strömstad

Jag är nr 4 på fullmäktigelistan, jag vill representera Strömstads befolkning som er liberala representant

Mitt motto: ”Man ska inte plåga andra, man ska alltid bjuda till,
men för övrigt kan man göra vad man vill”

Mina hjärtefrågor i Strömstad:
☑️Strömstad ska vara Sveriges renaste kommun!
☑️Fosilfri kommun och region till 2030!
☑️Centrum ska utvecklas, för tillgänglighet och attraktivitet för alla.
☑️Skee ska satsas på, med möjlighet för livsmedelsförsäljning på
Bastekärr och ny väg till Beatebergsgården för trygghet och miljö.
☑️Enklare VA-lösning på Koster, för samhällsbygge och skola året runt.
☑️Slå samman Miljö- och Bygg med Tekniska, till en
Samhällsbyggnadsnämnd för effektivisering och samordning.
☑️Jobba för en reservvattentäkt i Strömstad.

Nuvarande uppdrag i Strömstad:
Kommunfullmäktige, Tekniska nämnden, StrömstadNet, Valnämnden och Strömstads representant i Sveriges Ekokommuner.

Läs mer

Fredag 27 juli 2018 – lördag 4 augusti 2018

Liberalerna på årets Pride 27 juli - 4 augusti

Ledande liberaler i Strömstad

Lars Tysklind Lars Tysklind
Tandläkare, riksdagsledamot, ledamot i kommunfullmäktige
Mejla Lars
Margareta Fredriksson Margareta Fredriksson
Vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, kandidat till regionfullmäktige
Mejla Margareta
Kerstin Karlsson Kerstin Karlsson
Ordförande i barn- och utbildnings-nämnden, kandidat till kommunfullmäktige
Mejla Kerstin

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Är du intresserad av Liberalerna och vår politik, kontakta ordförande Erling Karlsson